வேதமும் சைவமும்

சு.கோதண்டராமன் kothandaramans@yahoo.co.in அட்டைப் பட மூலம் – http://www.bcagalleries.com/images/Ashok-Kumar-Dey/artworks/AKD4.jpg அட்டைப் பட வடிவமைப்பு – ஜெகதீஸ்வரன் நடராஜன் – sagotharan.jagadeeswaran@gmail.com மின்னூலாக்கம் – ஜெயேந்திரன்  – vsr.jayendran@gmail.com உரிமை – creative commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.   நூல் அறிமுகம் சைவம் எப்படி பல காலங்களில் பரிணாம வளர்ச்சி அடைந்துள்ளது என்பதையும் அதில் வேதத்தின் பங்களிப்பு என்ன என்பதையும் … Continue reading வேதமும் சைவமும்