தமிழ்நாட்டு இடப்பெயர் ஆய்வு – ஆய்வு – தமிழன்.திரு.இங்கர்சால், நார்வே

நூல் : தமிழ்நாட்டு இடப்பெயர் ஆய்வு ஆசிரியர் : தமிழன்.திரு.இங்கர்சால், நார்வே மின்னஞ்சல் : [email protected] அட்டைப்படம் : தமிழன்.திரு.இங்கர்சால், நார்வே [email protected] மின்னூலாக்கம் : லெனின் குருசாமி மின்னஞ்சல் : [email protected] வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : CC-BY-SA உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் … Continue reading தமிழ்நாட்டு இடப்பெயர் ஆய்வு – ஆய்வு – தமிழன்.திரு.இங்கர்சால், நார்வே