சீதாயணம்

ஆசிரியர் : சி. ஜெயபாரதன் பொருளடக்கம் சமர்ப்பணம் தீண்டப்படாத சீதா நாடக நபர்கள் 1. சீதா நாடு கடத்தப்படல் 2. வால்மீகி ஆசிரமத்தில் சீதா அடைக்கலம் 3. ஆசிரமத்தில் லவா, குசா இரட்டையர் பிறப்பு 4. அயோத்திய புரியில் ஆரம்பித்த அசுவமேத யாகம் 5. லவா, குசா, இராமன் முதல் சந்திப்பு 6. முடிவை நோக்கிச் சீதா Picture Credits சீதாயணம் ஓரங்க நாடகத்தின் பின்னுரை ஆசிரியரைப் பற்றி Free … Continue reading சீதாயணம்