ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் – கட்டுரைகள் – கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்

நூல் : ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் ஆசிரியர் : கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ் மின்னஞ்சல் : karthikapandian2221997@gmail.com அட்டைப்படம் : க சாந்திபிரியா gkpriya246@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது … Continue reading ஸ்பீனிக்ஸ் பெண்கள் – கட்டுரைகள் – கார்த்திகா சுந்தர்ராஜ்