பெரியாரின் பொதுவுடைமை புரிதல் – கட்டுரைகள் – ஆர். பட்டாபிராமன்

நூல் : பெரியாரின் பொதுவுடைமை புரிதல் ஆசிரியர் : ஆர். பட்டாபிராமன் மின்னஞ்சல் : pattabieight@gmail.com அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : லெனின் குருசாமி மின்னஞ்சல் : guruleninn@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : CC-BY-SA உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் … Continue reading பெரியாரின் பொதுவுடைமை புரிதல் – கட்டுரைகள் – ஆர். பட்டாபிராமன்