மர்பி விதிகள் – நகைச்சுவை – சுப. இரத்தினகிரி

நூல் : மர்பி விதிகள் ஆசிரியர் : சுப. இரத்தினகிரி மின்னஞ்சல் : srathinagiri@gmail.com அட்டைப்படம் : N. Sathya experimentsofme@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியீடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution 4.0 International License உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க … Continue reading மர்பி விதிகள் – நகைச்சுவை – சுப. இரத்தினகிரி