மனிதர்களும் அமைப்புகளும் – தத்துவம் – ஜேம்ஸ் ஆலன்

நூல் : மனிதர்களும் அமைப்புகளும் ஆசிரியர் : ஜேம்ஸ் ஆலன் அட்டைப்படம் : கா.பாலபாரதி ngandhiyameenal@gmail.com தமிழாக்கம் : சே.அருணாசலம் arun2010g@gmail.com மின்னூலாக்கம் : பெ.மகாலட்சுமி மின்னஞ்சல் : mahaperumal89@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : CC-BY-SA-NC உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க குனூ/லினக்ஸ், … Continue reading மனிதர்களும் அமைப்புகளும் – தத்துவம் – ஜேம்ஸ் ஆலன்