மனம் துடிக்கும் – கவிதைகள் – தம்பலகாமம். த. ஜீவராஜ்

நூல் : மனம் துடிக்கும் ஆசிரியர் : தம்பலகாமம். த. ஜீவராஜ் மின்னஞ்சல் : tjeevaraj78@gmail.com அட்டைப்படம் : தம்பலகாமம். த. ஜீவராஜ் tjeevaraj78@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : CC-BY-SA-NC உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் … Continue reading மனம் துடிக்கும் – கவிதைகள் – தம்பலகாமம். த. ஜீவராஜ்