எளியோருக்கான சட்டங்கள் – கட்டுரைகள் – ராசா. துரியோதனன் M.A., B.L.

நூல் : எளியோருக்கான சட்டங்கள் ஆசிரியர் : ராசா. துரியோதனன் M.A., B.L. அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் … Continue reading எளியோருக்கான சட்டங்கள் – கட்டுரைகள் – ராசா. துரியோதனன் M.A., B.L.