அறிவுக் கதைகள் – சிறுகதைகள் – கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்

நூல் : அறிவுக் கதைகள் ஆசிரியர் : கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம் அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : G.சுமதி மின்னஞ்சல் : sumathig000@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க குனூ/லினக்ஸ், விண்டோஸ் … Continue reading அறிவுக் கதைகள் – சிறுகதைகள் – கி.ஆ.பெ.விசுவநாதம்