துளசி மாடம் – சமூக நாவல் – நா. பார்த்தசாரதி

நூல் : துளசி மாடம் ஆசிரியர் : நா. பார்த்தசாரதி மின்னஞ்சல் : அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : த.சீனிவாசன் மின்னஞ்சல் : tshrinivasan@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் … Continue reading துளசி மாடம் – சமூக நாவல் – நா. பார்த்தசாரதி