தொழிலாளர் இல்லாத வளர்ச்சியா?

thozhilarillathavalarchiya

ஸ்ரீ ஸம்பத்

மின்னூல் வெளியீடு : http://FreeTamilEbooks.com

சென்னை

One Comment

  1. இனிய வாழ்த்துகள் சம்பத். அட்டைப்படம் உருவாக்கிய மகளுக்கும்.

Leave a Reply

புது மின்னூல்களை மின்னஞ்சலில் பெறுக

5200 சந்தாதாரர்களோடு இணையுங்கள்.
உங்களுக்கு இப்போது வரும் மின்னஞ்சலில் உள்ள இணைப்பின் மூலம், உறுதி செய்க. நன்றி!
உங்கள் படைப்புகளை வெளியிடலாமே
Open

நாற்பது லட்சம் பதிவிறக்கங்களை நோக்கி...

%d bloggers like this: