தியாக பூமி – நாவல் – கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி

நூல் : தியாக பூமி ஆசிரியர் : கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க குனூ/லினக்ஸ், … Continue reading தியாக பூமி – நாவல் – கல்கி கிருஷ்ணமூர்த்தி