புதுமைப்பித்தன் படைப்புகள் தொகுப்பு-3 – சிறுகதைகள் – புதுமைப்பித்தன்

நூல் : புதுமைப்பித்தன் படைப்புகள் தொகுப்பு-3 ஆசிரியர் : புதுமைப்பித்தன் அட்டைப்படம் : லெனின் குருசாமி guruleninn@gmail.com மின்னூலாக்கம் : கு.மணிமாறன் மின்னஞ்சல் : manimarankumar96@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க குனூ/லினக்ஸ், … Continue reading புதுமைப்பித்தன் படைப்புகள் தொகுப்பு-3 – சிறுகதைகள் – புதுமைப்பித்தன்