பார்வதி பி.ஏ. – நாவல் – அறிஞர் அண்ணா

நூல் : பார்வதி பி.ஏ. ஆசிரியர் : அறிஞர் அண்ணா அட்டைப்படம் : எம்.ரிஷான் ஷெரீப் mrishansha@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க குனூ/லினக்ஸ், … Continue reading பார்வதி பி.ஏ. – நாவல் – அறிஞர் அண்ணா