மௌனப் போரும் புன்னகை ஆயுதமும் – ஈழக் கவிதைகள்

cover

ஈழக் கவிதைகள்

மே 17 2014 அன்று ஈழத்து யுத்தம் முடிந்து 5 வருடங்கள் நிறைவெய்துகிறது.
இந்நூல் 2012 மே 17 அன்று கொழும்புத் தமிழ்ச் சங்கத்தில் வெளியிடப்பட்டது.

முஸ்டீன்

simproduction2002@gmail.com

மின்னூல் வெளியீடு – FreeTamilEbooks.com

சென்னை

One Comment

Leave a Reply

புது மின்னூல்களை மின்னஞ்சலில் பெறுக

7500 சந்தாதாரர்களோடு இணையுங்கள்.
உங்களுக்கு இப்போது வரும் மின்னஞ்சலில் உள்ள இணைப்பின் மூலம், உறுதி செய்க. நன்றி!
உங்கள் படைப்புகளை வெளியிடலாமே
Open

61 இலட்சம் பதிவிறக்கங்களைத் தாண்டி...

%d bloggers like this: