கர்வமும் காலணியும் – கட்டுரைகள் – நிர்மலா ராகவன்

நூல் : கர்வமும் காலணியும் ஆசிரியர் : நிர்மலா ராகவன் மின்னஞ்சல் : nirurag@gmail.com அட்டைப்படம் : எம்.ரிஷான் ஷெரீப் mrishansha@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் … Continue reading கர்வமும் காலணியும் – கட்டுரைகள் – நிர்மலா ராகவன்