கரிப்பு மணிகள் – சமூக நாவல் – ராஜம் கிருஷ்ணன்

நூல் : கரிப்பு மணிகள் ஆசிரியர் : ராஜம் கிருஷ்ணன் மின்னஞ்சல் : அட்டைப்படம் : த.சீனிவாசன் tshrinivasan@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CCO உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க … Continue reading கரிப்பு மணிகள் – சமூக நாவல் – ராஜம் கிருஷ்ணன்