கலியுகம் – கவிதைகள் – M விக்னேஷ்

நூல் : கலியுகம் ஆசிரியர் : M விக்னேஷ் மின்னஞ்சல் : vykkyvrisa@gmail.com அட்டைப்படம் : M விக்னேஷ் vykkyvrisa@gmail.com மின்னூலாக்கம் : M விக்னேஷ் மின்னஞ்சல் : vykkyvrisa@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution-Non-commercial-No Derivatives 4.0 International License. உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.   முன்னுரை கண்ணபிரான் கண்மூட ,காசுபடைத்தவன் கடவுளாக, அதர்மத்தாய் வலி இல்லாமல் … Continue reading கலியுகம் – கவிதைகள் – M விக்னேஷ்