ஹெகல் துவங்கி… – கட்டுரைகள் – ஆர்.பட்டாபிராமன்

நூல் : ஹெகல் துவங்கி… ஆசிரியர் : ஆர்.பட்டாபிராமன் மின்னஞ்சல் : pattabieight@gmail.com அட்டைப்படம் : த.சீனிவாசன் tshrinivasan@gmail.com மின்னூலாக்கம் : த.சீனிவாசன் மின்னஞ்சல் : tshrinivasan@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க … Continue reading ஹெகல் துவங்கி… – கட்டுரைகள் – ஆர்.பட்டாபிராமன்