புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் – கட்டுரைகள் – வல்லிக்கண்ணன்

நூல் : புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் ஆசிரியர் : வல்லிக்கண்ணன் அட்டைப்படம் : த.சீனிவாசன் tshrinivasan@gmail.com மின்னூலாக்கம் : சீ.ராஜேஸ்வரி மின்னஞ்சல் : sraji.me@gmail.com வெளியிடு : FreeTamilEbooks.com உரிமை : Public Domain – CC0 உரிமை – கிரியேட்டிவ் காமன்ஸ். எல்லாரும் படிக்கலாம், பகிரலாம்.       பதிவிறக்க* ஆன்ட்ராய்டு(FBreader), ஆப்பிள், புது நூக் கருவிகளில் படிக்க புது கிண்டில் கருவிகளில் படிக்க குனூ/லினக்ஸ், விண்டோஸ் … Continue reading புதுக்கவிதையின் தோற்றமும் வளர்ச்சியும் – கட்டுரைகள் – வல்லிக்கண்ணன்